Blog 1 -
 Hoe Tankpas Gebruiken  thumbnail

Hoe Tankpas Gebruiken

Published Jun 27, 24
7 min read


Gezien deze wettelijke meldingsplicht hebben tussenpersonen er steeds alle belang bij om spontaan de FSMA te contacteren - balans tankpas. Zelfs tussenpersonen die vandaag vaststellen dat ze een wijziging in het verleden per abuis vergeten te melden zijn, moeten niet aarzelen: gewoon doen! We werken nu aan een IT-tool om net als voor kredietbemiddeling de wijzigingen zelf rechtstreeks in het systeem te kunnen aanbrengen

Integendeel: we verwelkomen met open armen hen die spontaan wijzigingen melden, ook al zijn deze van latere datum en we moedigen “regularisaties” sterk aan. balans tankpas. Wanneer de FSMA vaststelt dat een tussenpersoon een wijziging in zijn dossier niet spontaan heeft meegedeeld, dan wijst zij de betrokkene hierop met dwingende vraag dit dringend recht te zetten

We doen het met tegenzin, maar het moet : wie niet, en spijts aandringen van onze kant, nalaat om een vraag van de FSMA te beantwoorden, kan bezwaarlijk professioneel genoemd worden - balans tankpas. De schrapping van de inschrijving door de FSMA is wettelijk voorzien en heeft ernstige gevolgen, want je “Gezien deze wettelijke meldingsplicht hebben tussenpersonen er steeds alle belang bij om spontaan de FSMA te contacteren

Hetzelfde geldt voor eventuele vragen van de ombudsdiensten: tussenpersonen zijn wettelijk gehouden tot het samenwerken met de ombudsdiensten en te antwoorden op al hun vragen die kaderen in een concrete klacht. balans tankpas. De FSMA heeft in het verleden reeds verzekeringstussenpersonen geschrapt uit het register omdat zij geen enkel, maar dan ook geen enkele, respons gaven, en dit ondanks herhaalde aanmaningenWelke termijn krijgt de tussenpersoon van de FSMA om aan de tekortkoming te verhelpen? De hersteltermijnen zijn normaal en redelijk om de tussenpersoon toe te laten zijn dossier in orde te brengen (balans tankpas). De termijn hangt af van de aard van de vastgestelde tekortkoming. Soms voorziet de wet zélf in een hersteltermijn van een maand, bijvoorbeeld om aan te tonen dat de beroepsaansprakelijkheid is verzekerd en om het bewijs te leveren dat de vragen van de Ombudsman/vrouw zijn beantwoord

Betekenis Tankpas

Deze gelden ook voor bestaande klanten (balans tankpas). bij BZB MONIZZE Monizze is een leverancier van maaltijd- en ecocheques. Uw voordelen: • Aankoopkost voor de kaart: € 4,00 per kaart; • Maandelijkse beheerskost per storting: € 1,00; • Jaarlijkse licentie per werkgever: € 2,00 per werknemer; • 25 % korting op de bestelkost van ecocheques

 Meer informatie? Stuur een mail naar [email protected]. BZB IN BEELD BZB organiseerde de voorbije maanden heel wat opleidingen, infosessies en seminaries. balans tankpas. • • • • • • 3 mei: Circulaire btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen 26 mei: Trends, Tricks & Tools voor de zelfstandige financiële tussenpersoon 2 juni: Kredietbemiddeling: wat staat u te doen? 9 & 23 juni: Praktijksessie Twin Peaks II 22 juni: Einde mandaat, fusies en overnames 19 april en 17 mei: Infosessie beroepsaansprakelijkheid (AIG) en rechtsbijstand (DAS) Momentum 25 EÉN STRATEGIE, TWEE FONDSEN: APHILION Q² - EQUITIES (ISIN BE0058285850) APHILION Q² - BALANCE (ISIN BE6270159799) EERSTE HULP Momentum 27 Overdracht, fusie, nieuwe vennoot? U bent op zoek naar een overnemer, een portefeuille om over te nemen of een vennoot ? Laat het ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek

Maar hoe professioneler en correcter het ontslag wordt geregeld, hoe minder pijnlijk. Daarom is het zo belangrijk dat u kunt steunen op een ervaren partner die begeleiding en houvast biedt in dit persoonlijk en gevoelig kantelmoment (balans tankpas). Wat is outplacement? Outplacement is een totaalpakket van diensten en adviezen om een ontslagen werknemer naar een nieuwe job (werknemer of zelfstandig) te begeleidenMeer dan dertig jaar ervaring Outplacement is al meer dan dertig jaar onze kernactiviteit. Dankzij die brede ervaring kunnen we met u meedenken over de meest waardevolle oplossing voor beide partijen. We beseffen trouwens heel goed dat we tussenkomen op een kantelmoment in de loopbaan van mensen. Het is bepalend voor de rest van hun loopbaan en verdere ontwikkeling.

Basiccard Tankpas

Dat betekent dat bij (individueel of meervoudig) ontslag heel wat meer mensen recht hebben op outplacement. Afhankelijk van de opzeggingstermijn of vergoeding moet u een geldig en aangepast outplacementtraject aan uw ontslagen werknemer aanbieden (balans tankpas). En dat binnen de wettelijk voorziene termijnen (zie schema hieronder). Bij het einde van de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn of -vergoeding van 30 weken of meer moet u een geldig outplacement conform cao 82 aanbieden

Deelname wordt echter wel aanbevolen. Ook als de werknemer op minder dan 30 weken opzeg recht heeft en ouder is dan 45 jaar, moet u outplacement aanbieden (cao 82bis). De werknemer kan in dat geval niet weigeren. Sofuba rekent op Right Management (sectoraal akkoord 2016) De sociale partners van Sofuba beslisten om met Right Management samen te werken.

Samen werkten we vier programma’s uit. Die komen tegemoet aan het specifieke outplacementtraject dat u als werkgever verplicht moet aanbieden (balans tankpas). Vier programma’s We starten onze vier programma’s steevast met een kennismakingsgesprek. Daar polsen we naar de concrete situatie van uw ex-medewerker. Zijn of haar reactie op het ontslag. En stippelen we samen het begeleidingsplan uit en de positionering op de arbeidsmarkt

Het zijn stuk voor stuk juristen, ingenieurs, economen, psychologen… professionals die al jarenlang in het vak staan en de dynamiek van de arbeidsmarkt beheersen. Wat zegt de wet over outplacement ? (schema) Uw ex-medewerkers een nieuwe job helpen vinden, is hun drijfveer. En dat doen ze toegewijd, nauwgezet, analytisch en gestructureerd.

Tankpas Aanvragen Zakelijk

Het hele team van Right Management staat garant voor een gepaste begeleiding op maat van uw kantoor en ex-werknemer. “Tijdens elke stap van het outplacementtraject krijgen uw ex-medewerker en uw kantoor op verschillende manieren onze steun.” – Michel Debruyne, Managing Consultant en loopbaancoach Vragen? Neem dan contact met Stefan Vanluydt – Directeur – Sofuba - [email protected] 0472/06.03 (balans tankpas).72 Of contacteer ons op het gratis nummer 0800/99 747 [email protected] Scan de QR-code met uw mobiel om onze mobiele website te bezoeken

Anno 2016 zijn meer dan 1600 van uw collega’s lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector. Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan! ZOU U ONZE VOORDELEN OOK GRAAG GENIETEN? Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid! BZB, Aalststraat 114, bus 0101, 9700 Oudenaarde F 055 20 61 09 [email protected] BELANGENVERDEDIGING In deze tijden waarin u als tussenpersoon op de proef gesteld wordt, neemt BZB het voor u op en geeft u een stem in diverse dossiers en op verschillende niveaus.Fax: E-mail: Kredietinstelling / Maatschappij: FSMA-nummer: Bent u btw-plichtig:  ja  nee Ondernemingsnummer: Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar voor zaakvoerder en meewerkende echtgen(o)t(e) - balans tankpas. Per extra persoon in dienst komt er € 30 bij. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738. Basislidgeld + 1 pers

Datum Handtekening ▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

Tamoil Tankpas Aanvragen

Momenteel rijden er in Nederland ongeveer 1,9 miljoen zakelijke voertuigen rond. Ruim 1,3 miljoen daarvan zijn personenvoertuigen. De andere zijn trucks of bestelauto’s - balans tankpas. Zo’n zeventig procent van die bestuurders maakt gebruik van een tankpas. Volgens hem is er momenteel een strijd aan de gang tussen oliemaatschappijen en niet-petrol gerelateerde kaartaanbieders, zoals Multi Tankcard en Travelcard

”De kaarten van grote aanbieders worden steeds populairder, mede doordat gebruikers met de pas ook van andere diensten gebruik kunnen maken. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld parkeren of carwash. Dat heeft ook invloed, omdat de lokale pomphouder dat brede pakket lang niet altijd kan aanbieden”, aldus de Conclusr-directeur. ”Daarnaast zie je dat een aanbieder als MKB Brandstof zich ook richt op kleinere vlooteigenaren met minder dan vijf voertuigen.

En als wagenparkbeheerders eenmaal een keuze hebben gemaakt die bevalt, dan switchen ze niet snel meer.” Conclusr heeft een onderzoek uitgevoerd onder tweeduizend zakelijke rijders en wagenparkbeheerders (balans tankpas). Twaalfhonderd beheerders zijn telefonisch geïnterviewd over hun keuzes, onder meer op het gebied van brandstofkaarten. Daarnaast werden achthonderd zzp’ers online bevraagd over dit onderwerp

Zo’n 36 procent van de ondervraagden maakt van die pas gebruik. Twee jaar geleden was dat nog ongeveer 32 procent, waarmee de kaartaanbieder destijds ook al marktleider was. Shell was toen nummer twee - balans tankpas. Dat is nu nog steeds zo, al daalde hun marktaandeel van achttien naar vijftien procent van het aantal gebruikers

Navigation

Home

Latest Posts

Tankpas Q8

Published Jul 01, 24
4 min read

Tankpas Zzp Nederland

Published Jun 28, 24
6 min read

Hoe Tankpas Gebruiken

Published Jun 27, 24
7 min read